אירוע של חברת אינדיגו

שירותים ניידים  08
ארוע חברה של יומיים עם כ- 1000 משתתפים.
vipure הציבה 3 קרונות שירותים ניידים ואנשי שירות לתחזוקה שוטפת.
עמדנו במשימה בכבוד.